Bài giảng sức khỏe sinh sản

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện tây giang, tỉnh quảng nam năm 2008


Bạn đang xem: Bài giảng sức khỏe sinh sản

*

*

Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khỏe sinh sản ở học sinh trung học phổ thông huyện Đại Từ - Thái Nguyên


*

Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)


Xem thêm: Lời Bài Hát Liều Thuốc Cho Trái Tim, Liều Thuốc Cho Trái Tim

... giờ lên lớp HĐGDNGLL 10. Học sinh HS 11. Kế hoạch hoá gia đình KHHGĐ 12. Nhà trường NT 13. Quan hệ tình dục QHTD 14. Sức khoẻ sinh sản SKSS 15. Sức khoẻ sinh sản vị thành niên SKSS VTN 16. ... thành về mặt sinh học trong cơ thể VTN. Những thay đổi về cơ thể, hình dáng, đặc biệt là cơ quan sinh dục làm phân biệt rõ giới tính nam hay nữ và VTN bắt đầu có khả năng sinh sản nếu có sinh ... mình. Gợi ý: Có thể sử dụng phương pháp này khi giảng dạy các chủ đề sau: - Cha mẹ, gia đình và cộng đồng. - Sức khoẻ sinh sản và quyền sinh sản. - Bình đẳng giới. - Vị thành niên và tình...
*

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên


... hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên” với mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh ... Các thông tin về thái độ, hành vi của học sinh về CSSKSS + Thái độ của học sinh về vấn đề có bạn tình + Thái độ của học sinh về vấn đề QHTD trƣớc hôn nhân + Thái độ của học sinh về vấn đề có ... HÀNH VI VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN Nguyễn Văn Trường* Với mục tiêu nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản...
*