Cơ sở vật lý david halliday tiếng việt

Xaveliev. Giáo trình đồ dùng lý đại cương cứng (Tập 1) (NXB Ðại Học cùng THCN.1988). Frederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove. Physics (Second edition) Phó Ðức Hoan, Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Ðoàn. 1981. Cơ Học. (NXB giáo dục và đào tạo 1981). Ngô Phú An, Lương Duyên Bình, Vũ đình Cự, Vũ Thanh Liêm, Lê Văn Nghĩa, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Tăng. Vật lý đại cương. (NXB Ðại Học với THCN.1970).

Bạn đang xem: Cơ sở vật lý david halliday tiếng việt

Nguyễn nhật Khanh. Bải giảng cơ học và vật lý phân tử. Phạm Viết Trinh, Nguyễn Văn Khánh, Lê văn. 1982. Bài bác tập đồ lý đại cương. (NXB giáo dục 1982). N.I.Kôskin, M.G. Sirkêvich. Sổ tay vật lý cơ sở. (NXB công nhân kỹ thuật Hà nội, 1987) Ia.I.Perenmen. đồ lý vui. (NXB giáo dục đào tạo 1980). Ðào Văn Phúc. Lịch sử hào hùng vật liï học. (NXB giáo dục và đào tạo 1986). Lê Văn. Vật dụng lý phân tử với nhiệt học. (NXB giáo dục và đào tạo 1977). Ia.B. Zendovich. Toán học cao cấp Tập II (Cho tín đồ mới bước đầu và ứng dụng vào đồ vật lý. Người dịch Hoàng Qúy) (NXB giáo dục đào tạo 1980). David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Fundamentals of Physics (Fourth edition) Frankj . Blatt. General Physics. Frank . Kreith. Principle of heat transfer. Reuben M. Olson. Essential of Engineering Fluid Mechanics. Phạm Ðình Ân. đồ vật lý học.( In lần thứ ba 1961) Lương Duyên Bình. Vật dụng lý Ðại cương cứng phần Cơ Nhiệt. (NXB Giáo Dục) Lương Duyên Bình. Bài Tập thứ lý Ðại cương phần Cơ Nhiệt. (NXB Giáo Dục). Nguyễn Nhật Khanh. Các đại lý Vật Lý Phân Tử cùng Nhiệt Ðộng Lực Học. Nguyễn Trọng( chủ biên) Cơ học đại lý ( Tập 1 với 2) David Halliday. Các đại lý Vật Lý ( tập 1, tập 2, tập 4. Bạn dạng dịch tiếng Việt) I.E. Irôđôp. Tuyển chọn tập bài xích tập thứ lý đại cương cứng . (Bản dịch từ tiếng Nga). Tipler. Physics. (tham Khảo giờ Anh)

MÔN VẬT LÝ HIỆN ÐẠI A

Lê Chấn Hùng, Lê Trọng Tường. đồ dùng lý nguyên tử cùng hạt nhân. (NXB giáo dục đào tạo 1999).

Xem thêm: Nóng Tai Là Bệnh Gì ? Tai Đỏ Ửng Là Mắc Những Bệnh Gì

Ronald Gautreau, William Savin. đồ vật lí hiện đại (NXB giáo dục đào tạo 1998). Lương Duyên Bình. Vật dụng lí đại cưng cửng (tập ba) (NXB giáo dục và đào tạo 1998). Phạm Quí Tư. Cơ học Lượng tử (NXB giáo dục đào tạo 1986). Ngô Phú An, Lương Duyên Bình, Vũ đình Cự, Vũ Thanh Liêm, Lê Văn Nghĩa, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Tăng. đồ dùng lý đại cương (NXB Ðại Học và THCN.1970). Dương Trọng Bái, Nguyễn thượng Chung, Ðào văn Phúc. Vũ Quang. đồ gia dụng lí 12 (NXB giáo dục 1998). Frankj . Blatt. General Physics. Frederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove. Physics (Second edition) David J. Griffiths. Introduction khổng lồ quantum mechanics. N.I.Kôskin, M.G. Sirkêvich. Sổ tay thiết bị lý cơ sở. (NXB người công nhân kỹ thuật Hà nội, 1987) Nguyễn Xuân Chi- Nguyễn Hữu Tăng- Ðặng quang quẻ Khang. Vật lý Ðại cưng cửng Tập 3 quang học và Vật lý nguyên tử- NXB Ðại học cùng trung học siêng nghiệp- 1989

MÔN VẬT LÝ ÐIỆN-QUANG A &B

Lương Duyên Bình- thiết bị Lý đại cương tập2 (phần Ðiện). NXB giáo dục đào tạo 1998. Lương Duyên Bình- thiết bị Lý đại cương cứng tập3 ( phần Quang). NXB giáo dục và đào tạo 1998. Lương Duyên Bình- bài bác tập trang bị Lý đại cưng cửng ( phần Ðiện- Quang). NXB giáo dục 1998. Nguyễn Thông Minh-Nguyễn Thị Thanh Xuân-Ðiện từ học tập1 Nguyễn Thông Minh-Nguyễn Thị Thanh Xuân-Ðiện từ học tập2 Khổng Ðình Hồng- Phan trần Hùng- Nguyễn Ngọc Trang- Kỹ Thuật Ðiện. NXB giáo dục. Ðặng quang Khang- vật dụng lý Ðại cương tập 2- Ðiện Học-NXB Ðại Học cùng Trung Học chăm nghiệp. David Halliday- đại lý Vật lý (Tập 5 + 6) bản dịch giờ đồng hồ Việt Tipler. Physics. (tham Khảo tiếng Anh) I.E. Irôđôp- tuyển tập bài tập vật lý đại cương. (Bản dịch từ tiếng Nga). Jeft Sanny & William Moebs - University Physics. Giờ Anh. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Fundamentals of Physics (Fourth edition) Frankj . Blatt. General Physics. Harper and Row- The theory of magnetism. David J. Griffiths- Introduction to electrodynamics. V.L Zverev- Nguyên tử mất tích. (Sách dịch) NXB khoa học Kỹ Thuật 1985.

*