CUỘN DÂY XỐP BỌC CẠNH BÀN

Sản phẩm có phong cách thiết kế để diện tích dán tối đa, giúp thành phầm dính kiên cố hơn.Sản phẩm gồm độ dày cho tới 0.8cm, mềm, lũ hồi, giúp nhỏ bé không bị đau, tung máu, bị thương dù có bị va đụng mạnh.Bộ sản phẩm bao gồm một cuộn dây cao su và 1 cuộn keo dán dán nhì mặt.Có thể dán vô góc bàn, góc cửa, góc tủ hoặc các góc nhọn không giống mà fan lớn với trẻ em rất có thể va chạm vàoKhông đề nghị dùng đinh, giỏi ốc vít nhằm gắn, cho nên vì vậy không có tác dụng bàn bị hư hỏng hay vướng lại vết trầy, lỗ thủng bởi ốc vít…Kích thước dây: lâu năm 2m x rộng lớn 7.5mm x dày 0.8cm, kích thước cuộn keo: rộng 10mm x lâu năm 4m.
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"bocban (4)","caption":"","url":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4.jpg","alt":"","src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-600x600.jpg","srcset":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-600x600.jpg 600w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-300x300.jpg 300w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-100x100.jpg 100w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-150x150.jpg 150w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-768x768.jpg 768w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-4-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1501,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SW94","variation_description":"Mu00e0u xanh lu00e1 ","variation_id":1503,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"bocban (1)","caption":"","url":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1.jpg","alt":"","src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-600x600.jpg","srcset":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-600x600.jpg 600w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-300x300.jpg 300w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-100x100.jpg 100w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-150x150.jpg 150w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-768x768.jpg 768w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1498,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SW91","variation_description":"Mu00e0u vu00e0ng ","variation_id":1504,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"bocban (2)","caption":"","url":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2.jpg","alt":"","src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-600x600.jpg","srcset":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-600x600.jpg 600w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-300x300.jpg 300w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-100x100.jpg 100w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-150x150.jpg 150w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-768x768.jpg 768w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1499,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SW92","variation_description":"Mu00e0u tru1eafng ","variation_id":1505,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"bocban (5)","caption":"","url":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5.jpg","alt":"","src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-600x600.jpg","srcset":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-600x600.jpg 600w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-300x300.jpg 300w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-100x100.jpg 100w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-150x150.jpg 150w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-768x768.jpg 768w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-5-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1502,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SW95","variation_description":"Mu00e0u u0111en ","variation_id":1506,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"cam","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"bocban (3)","caption":"","url":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3.jpg","alt":"","src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-600x600.jpg","srcset":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-600x600.jpg 600w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-300x300.jpg 300w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-100x100.jpg 100w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-150x150.jpg 150w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-768x768.jpg 768w, https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuoclangnghi.com/wp-content/uploads/2018/02/bocban-3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1500,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"SW93","variation_description":"Mu00e0u cam ","variation_id":1507,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
màu sắcChọn một tùy chọnCamĐenTrắngVàngXanh Lá