Hệ điều hành được nạp vào đâu

Câu hỏi trắc nghiệm Môn học Hệ quản lý 1. Hệ quản lý điều hành là ứng dụng a. Luôn luôn phải bao gồm để sản phẩm công nghệ tính vận động b. điều

Views 306 Downloads 11 File form size 182KB

download FILE

Recommend Stories

Bạn đang xem: Hệ điều hành được nạp vào đâu

*

Cau Hoi Trac Nghiem

d. Nokia 6. What is mean by localization? a. Representing the products in different languages b. Representing the produc

72 0 224KBRead more


*

Xem thêm: Bài Thuốc Nam Trị Cao Huyết Áp, Bài Thuốc Trị Tăng Huyết Áp

*

*

*

Citation preview

Câu hỏi trắc nghiệm Môn học tập Hệ quản lý 1. Hệ quản lý điều hành là ứng dụng a. Luôn luôn phải có để thiết bị tính vận động b. Tinh chỉnh thiết bị phần cứng c. Thống trị và trưng bày tài nguyên sản phẩm tính giao hàng cho các ứng dụng d. Toàn bộ các câu trên những đúng 2. Hệ điều hành xây đắp theo phong cách microkernel có tất cả các đặc trưng sau quanh đó a. Việc mở rộng chức năng sẽ dễ ợt b. Chỉ những công dụng cơ phiên bản mới được hiện tại trong kernel c. Phần nhiều các thương mại dịch vụ được thực tại trong user space d. Tiếp xúc giữa client cùng service provider được thực hiện thông qua nguyên tắc shared memory 3. Việc truyền thông media số trường đoản cú chương trình ứng dụng đến hệ điều hành hoàn toàn có thể thực hiện bằng phương pháp lưu thông số kỹ thuật trong a. Các thanh ghi b. Stack c. Vùng ghi nhớ trong bộ lưu trữ chính d. Toàn bộ các câu trên phần lớn đúng 4. Ưu điểm thiết yếu của time-sharing system đối với multiprogrammed system. A. Bỏ ra phí làm chủ các process nhỏ hơn b. Tăng năng suất của CPU c. Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn d. Bớt burst time của process 5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho thấy thêm a. địa chỉ cửa hàng biến a trong không gian nhớ của process b. Showroom hiện tại của vươn lên là a trong RAM c. địa chỉ cửa hàng thực của trở thành a d. Không biết!!! 6. Nghệ thuật Overlay được áp dụng khi: a. Không thể vùng nhớ để chạy chương trình. B. Chương trình có kích cỡ lớn rộng vùng nhớ. C. Công tác có kích thước nhở hơn vùng nhớ. 7. Khi bộ nhớ có hiện tượng phân mảnh(fragmentation) trải qua không ít thì HĐH sẽ: a. Triển khai thu gom đầy đủ Hole nhỏ thành Hole mập hơn. B. Vứt bỏ bớt một số trong những process. C. Treo máy. 8. Với một khối hệ thống đa chương trình thì bộ lưu trữ sẽ: a. Hệ quản lý và điều hành được nạp. B. Hệ điều hành và quản lý và một process. C. Hệ quản lý và điều hành và những process. 9. Một trang bộ nhớ được cai quản bởi: a. Một trong những phần tử trong bản trang. B. Lăng xê (present bit). C. PF(page frame number). 10. Trong chuyên môn phân trang (Paging) khi bộ lưu trữ thực đầy thì HĐH sẽ: a. Triển khai nạp lại những trang. b. Tiến hành chiến lược sửa chữa trang. C. Loại bỏ các thiết bị lỗi. 11. Process là gì: a. Một lịch trình lưu bên trên đĩa. B. Một chương trình nạp vào bộ nhớ lưu trữ và đang được CPU thực thi. C. Một chương trình được nạp vào cỗ nhớ. 12. Tâm trạng BLOCKED của một process là do: a. đang hóng nhập xuất. B. đang ngóng một sự khiếu nại nào đó không xảy ra. C. Cả hai đều đúng. 13. Hành động nào HĐH sẽ tiến hành một process new sinh ra: a. Cung cấp CPU ngay mang đến process. B. Giao ngay các tài nguyên nhưng mà process cần. C. Chế tác ngay khối PCB để làm chủ process. 14. Độ ưu tiên của những process mang lại biết: a. Process sữ dụng CPU các hay ít. B. Process chiếm những hay không nhiều vùng nhớ. C. Tầm đặc biệt của prcess. 15. Lúc một process sẵn sàng vào hay ra khỏi một vùng Critical Section thì phải: a. Xin phép HĐH. B. Phất cờ hiệu khi vào và chả khi ra. C. Cả hai ý trên. 16. Hằng đợi giành riêng cho các process xếp hàng chờ nhập xuất được call là: a. Busy-Waitting buffer. B. Ready queue. C. Waitting queue. 17. Lời giải nào tiếp sau đây gọi nhau: a. Giải thuật bình an gọi giải mã nhà băng. B. Lời giải nhà băng gọi giải mã an toàn. C. Hai giải thuật trên chạy độc lập. 18. Nghệ thuật nhập xuất nào dưới đây lam CPU ít bận rộn nhất: a. Busy_waitting. B. INterrup. C. DMA. 19. Vào Linux mong muốn ngưng lệnh ping ta buộc phải nhấn phím : a. Ctrl+Break. B. Ctrl+D. C. Ctrl+C. 20. Trong Linux lệnh ps -aux cho kết quả tương đương với thao tác nào sau đây trong MSWindows: a. Start/Shutdown. B. Start/Run rồi gỏ cmd. C. Mở công tác Task Manager. 21. Hệ quản lý và điều hành là: a. Là phần mềm chỉ để quản lý các phần cứng. B. Phần mềm trung gian giửa các chương trình ứng dụng và các phần cứng sản phẩm tính. C. Cả 2 câu trên phần lớn đúng. 22. Trong hệ thống file Ext2 những thông tin cơ phiên bản của một partition được lưu tại vùng: a. Super Block. B. Group Descriptor. C. Cả 2 vùng trên. 23. Trong Ext2,thư mục /root được cai quản bởi: a. Inode số 1. B. Inode số 2. C. Cả hai câu trên phần nhiều sai. 24. Nên chọn các đặc điểm đúng với định nghĩa hệ điều hành đa nhiệm (multitaking operating system ) trong các điểm lưu ý sau : a. Khối hệ thống quảy lý quy trình theo lô b. Hệ thống làm chủ làm vấn đề phân tán c. Hệ thống thống trị nhiều người tiêu dùng (multi user) d. Khối hệ thống điều phối cỗ vi giải pháp xử lý theo kiểm time – sharing. 25. Bộ nhớ lưu trữ chính (bộ ghi nhớ trong ) gồm những: a. Thanh ghi và Rom b. Rom và Ram c. Cache và Rom d. Thanh ghi cùng Ram 26. Chọn câu đúng trong những câu sau đây a. Loài chuột là điều khoản duy tốt nhất giúp tín đồ dùng giao tiếp với hệ thống b. Hệ quản lý và điều hành windows không hỗ trợ khả năng thao tác trong môi trường mạng c. Windows là hệ quản lý và điều hành đơn nhiệm d. Hệ điều hành và quản lý Windows tất cả giao diện bối cảnh 27. Unix cùng Linux là : a. Vừa là hệ điều hành đa nhiệm vừa là hệ quản lý đơn nhiệm b. Hệ điều hành và quản lý đơn nhiệm c. Hệ quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng d. Hệ quản lý điều hành đa nhiệm một người dùng 28. Search câu sai trong số câu tiếp sau đây a. Để có một tệp sinh hoạt thư mục nào người ta thường đem tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ xung thêm phần mở rộng. B. Thư mục rất có thể chứa tệp thuộc tên với thư mục kia c. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ 2 tệp thuộc phần tên nhưng tất cả phần mở rộng không giống nhau d. Hai thư mục cùng tên đề xuất ở trong hai thư mục mẹ khác nhau 29. Thanh ghi: a. Không là một thành phần của CPU b. Là 1 phần của bộ nhớ trong c. Là một phần của bộ nhớ ngoài d. Là vùng quan trọng được CPU sử dụng để ghi nhớ trợ thì thời những lệnh cùng dữ liệu đang được xử lí 30. Số 110100111 được màn trình diễn ở cơ số 10 là: a. 243 b. 432 c. 422 d. 423 31. Trong các phát biểu sau về tính năng cơ bản của hệ điều hành, phân phát biểu làm sao sai? a. Cung cấp môi trường giao tiếp người – trang bị b. Quản lí lí thông tin trên bộ nhớ ngoài c. Quản ngại lí tiếp xúc với các laptop khác trên mạng d. Cai quản lí (phân phối, thu hồi) các tài nguyên của sản phẩm cho những chương trình 32. Những mục như thế nào trong bảng sau đây có dãy thao tác hợp lí tạo ra một thư mục new trong một thư mục của đĩa C? a. Xuất hiện sổ thư mục (trong đĩa C) sẽ cất thư mục mới; - Gõ tên định đặt mang lại thư mục new thay chỗ chữ New thư mục trong khung để tên, xác nhận tên vừa đặt bằng phương pháp nhấn phím Enter. B. Open sổ thư mục (trong đĩa C) sẽ đựng thư mục mới; - chọn File bên trên thanh bảng chọn, rồi lựa chọn lần lượt New, Folder; - nhận phím Enter khi xuất hiện thêm New thư mục trong khung đánh tên thư mục mới; - Gõ thương hiệu thư mục bắt đầu vào New Folder. C. Mở cửa sổ thư mục (trong đĩa C) sẽ đựng thư mục mới; - Nháy chuột bắt buộc tại vùng trống trong hành lang cửa số thư mục đó; - lựa chọn New vào bảng lựa chọn vừa xuất hiện, rồi lựa chọn Folder; - Gõ tên định đặt mang lại thư mục bắt đầu thay khu vực chữ New thư mục trong khung để tên, xác nhận tên vừa đặt bằng cách nhấn phím Enter. D. Chọn File trên thanh bảng chọn, rồi chọn lần lượt New, Folder; - Gõ tên định đặt mang đến thư mục mới thay địa điểm chữ New thư mục trong khung đặt tên, xác thực tên vừa đặt bằng cách nhấn phím Enter. 33. Hệ điều hành và quản lý nào tiếp sau đây không phải là hệ quản lý điều hành đa nhiệm không ít người dân dùng? a. LINUX b. MS - DOS c. UNIX d. Windows 2000 34. Những biểu thị nào tiếp sau đây không phải là 1 trong những mô tả đúng cùng với hệ điều hành và quản lý unix a. Cung cấp giao diện tương tác với những người dùng bằng phương pháp sử dụng những chỉ lệnh cam kết tự b. Vày đặc tả của nó được ra mắt công khai với nó tất cả tính biến đổi cao cho nên nó được đồng ý trong các thiết bị c. Cho phép nhiều người tiêu dùng đồng thời, mỗi cá nhân thực hiện nay một trách nhiệm d. Cung ứng những tác dụng mạng thuận tiện để triển khai xử lý phân tán 35. Những trình bày nào tiếp sau đây không phải là 1 trong những mô tả đúng cùng với hệ điều hành quản lý unix a. Cung ứng giao diện tương tác với người dùng bằng cách sử dụng những chỉ lệnh ký kết tự b. Bởi đặc tả của chính nó được công bố công khai và nó có tính biến hóa cao vì thế nó được đồng ý trong nhiều thiết bị c. Hỗ trợ những tác dụng mạng thuận lợi để triển khai xử lý phân tán d. Ko được cải cách và phát triển dùng mang đến máy trạm thao tác 36. Phương thức chuyển chương trình đang được triển khai vào thiết bị tàng trữ phụ để mua và triển khai một công tác khác với độ ưu tiên cao hơn. Hãy lựa chọn một phương án cân xứng với diễn tả a. Phương pháp ghi đè b. Phương thức hóan thay đổi c. Cách thức phân trang d. Phương thức tái xác định 37. Hãy chọn một tên cân xứng với phương pháp phân phân tách không gian bộ nhớ thành các kích thước nhất định, quản lý nó cùng thực hiện bộ lưu trữ ảo. A. Thrashing b. Swapping c. Paging d. Segmentation 38. Trong bảng sau là tổ hợp các trạng thái của tiến trình, nên chọn tổ vừa lòng đúng với sơ đồ mang đến ở dưới đây, những mũi thương hiệu chỉ chiều di chuyển trạng thái của tiến trình. a. - A.Trạng thái chuẩn bị – B. Trạng thái triển khai – C. Trạng thái chờ tài nguyên b. – A. Trạng thái sẵn sàng chuẩn bị – B. Trạng thái đợi tài nguyên – C. Trạng thái thực hiện c. – A. Trạng thái triển khai – B. Tinh thần sẵng sàng – C. Trạng thai chờ tài nguyên d. – A. Trạng thái triển khai – B. Trạng thái chờ tài nguyên – C.trạng thái sẵn sàng chuẩn bị 39. Trả sử một hệ thống quản lý bộ nhớ đa chương cùng với phân vùng hễ có bộ nhớ lưu trữ chứa những lỗ hổng không liên tục với độ béo theo máy tự sau: 10KB, 4KB, 20KB, 18KB, 7KB, 9KB, 13KB, với 15KB. Một tiến trình cần đọan bộ nhớ với dung lượng 12 KB đã làm được đặt vào lổ hổng 13KB. Hãy chọn phương pháp thích hợp với hiệu quả đó vào các phương pháp sau: a. First – fit b. Best – fit c. Worst – fit d. Swapping 40. Giả sử một hệ thống quản lý bộ nhớ lưu trữ đa chương cùng với phân vùng cồn có bộ nhớ chứa những lỗ hổng không liên tiếp với độ lớn theo trang bị tự sau: 10KB, 4KB, 15KB, 18KB, 7KB, 9KB, 13KB, cùng 20KB. Một quy trình cần đọan bộ nhớ với dung tích 12 KB đã được đặt vào lổ hổng 20KB. Hãy chọn cách thức thích thích hợp với kết quả đó trong các phương pháp sau: a. First – fit b. Best – fit c. Worst – fit d. Swapping 41. Mang sử một hệ thống quản lý bộ nhớ lưu trữ đa chương với phân vùng đụng có bộ lưu trữ chứa các lỗ hổng không liên tiếp với độ phệ theo sản phẩm tự sau: 10KB, 4KB, 15KB, 18KB, 7KB, 9KB, 13KB, và 20KB. Một tiến trình cần đọan bộ nhớ với dung tích 12 KB đã được đặt vào lổ hổng 15KB. Hãy chọn phương thức thích hòa hợp với công dụng đó trong các phương pháp sau: a. First – fit b. Best – fit c. Worst – fit d. Swapping 42. Trả sử có 3 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3 đến trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, áp dụng một kế hoạch điều phối FIFO. Thời hạn chờ (waiting time ) trung bình khi tiến hành cả 3 tiến trình a. 15 đối chọi vị thời hạn b. 16 1-1 vị thời hạn c. 17 1-1 vị thời gian d. 18 đối chọi vị thời gian 43. Giả sử có 3 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3 mang lại trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, vận dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời gian hòan thành ( turnaround time ) vừa đủ khi thực hiện cả 3 quy trình a. 25 1-1 vị thời gian b. 26 đối kháng vị thời hạn c. 27 1-1 vị thời gian d. 28 đối kháng vị thời hạn 44. Mang sử gồm 3 các bước ký hiệu P1, P2, P3 đến trong bảng sau: thời gian vào là P2, P3, P1, áp dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời hạn chờ (waiting time ) trung bình khi triển khai cả 3 quá trình a. B. C. D. 2 đối chọi vị thời hạn 3 đối chọi vị thời hạn 4 đối kháng vị thời hạn 5 đối chọi vị thời hạn 45. Mang sử tất cả 3 các bước ký hiệu P1, P2, P3 mang đến trong bảng sau: thời hạn vào là P2, P3, P1, áp dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời hạn hòan thành ( turnaround time ) trung bình khi tiến hành cả 3 tiến trình a. 2 đơn vị thời gian b. 13 đối kháng vị thời hạn c. 14 1-1 vị thời hạn d. 15 đối chọi vị thời gian 46. Mang sử có 4 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 cho trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một kế hoạch điều phối FIFO. Thời gian chờ (waiting time ) vừa đủ khi thực hiện cả 4 quá trình a. 8 solo vị thời gian b. 8.25 1-1 vị thời hạn c. 8.50 solo vị thời hạn d. 8.75 đối chọi vị thời hạn 47. Trả sử gồm 4 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 mang đến trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, P4, áp dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời hạn hòan thành ( turnaround time ) mức độ vừa phải khi triển khai cả 4 quy trình a. 12.75 1-1 vị thời hạn b. 13.75 đơn vị thời gian c. 14.75 đơn vị thời hạn d. 15.75 đơn vị thời hạn 48. Trả sử gồm 4 các bước ký hiệu P1, P2, P3, P4 cho trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một kế hoạch điều phối FIFO. Thời gian chờ ( waiting time ) khi tiến hành tiến trình P1 là a. 2 solo vị thời gian b. 3 đối kháng vị thời hạn c. 4 đối chọi vị thời gian d. 5 solo vị thời hạn 49. Trả sử gồm 4 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 cho trong bảng sau: thời gian vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời hạn chờ ( waiting time ) khi triển khai tiến trình P4 là a. 10 đơn vị thời hạn b. 8 đối kháng vị thời gian c. 6 đơn vị thời gian d. 12 solo vị thời gian 50. đưa sử gồm 4 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 đến trong bảng sau: thời gian vào là P1, P2, P3, P4 vận dụng một chiến lược điều phối FIFO. Thời hạn chờ ( waiting time ) khi thực hiện tiến trình P2 là a. 7 đối kháng vị thời hạn b. 8 đối kháng vị thời gian c. 9 đối chọi vị thời gian d. 10 đối kháng vị thời hạn 51. Giả sử có 4 quy trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 cho trong bảng sau: thời gian vào là P1, P2, P3, P4 vận dụng một kế hoạch điều phối FIFO. Thời hạn chờ ( waiting time ) khi tiến hành tiến trình P3 là a. 7 1-1 vị thời hạn b. 9 solo vị thời gian c. 11 1-1 vị thời gian d. 13 đối chọi vị thời hạn 52. đưa sử có 4 các bước ký hiệu P1, P2, P3, P4 đến trong bảng sau: thời gian vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một kế hoạch điều phối FIFO thời hạn hòan thành ( turnaround time ) vừa đủ khi thực hiện cả 4 quy trình a. 20 1-1 vị thời gian b. 20.25 đơn vị thời gian c. 20.50 đối chọi vị thời hạn d. 20.75 đối kháng vị thời gian 53. Mang sử gồm 4 các bước ký hiệu P1, P2, P3, P4 đến trong bảng sau: thời gian vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một kế hoạch điều phối Round Robin, cùng với quantium (định mức thời gian) = 4 đối chọi vị thời hạn . Thời gian chờ ( waiting time ) khi triển khai tiến trình P1 và P3 là a. 10 với 7 đối kháng vị thời hạn b. 9 và 7 đối kháng vị thời gian c. 11 và 7 đơn vị thời gian d. 8 cùng 7 solo vị thời gian 54. đưa sử tất cả 4 tiến trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 đến trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một chiến lược điều phối Round Robin, với quantium (định mức thời gian) = 4 1-1 vị thời hạn . Thời gian chờ ( waiting time ) khi triển khai tiến trình P2 với P4 là : a. B. C. D. 4 cùng 10 đối kháng vị thời hạn 3 cùng 10 solo vị thời gian 5 và 10 đối kháng vị thời gian 6 cùng 10 đơn vị thời hạn 55. Trả sử có 4 quy trình ký hiệu P1, P2, P3, P4 mang đến trong bảng sau: thời hạn vào là P1, P2, P3, P4 áp dụng một kế hoạch điều phối Round Robin, cùng với quantium (định mức thời gian) = 4 solo vị thời hạn . Thời hạn chờ ( waiting time ) khi triển khai tiến trình P1 với P2 là : a. B. C. D. 10và 6 đối chọi vị thời gian 10 và 5 đơn vị thời hạn 10 cùng 4 1-1 vị thời hạn 10và 3 1-1 vị thời hạn 56. Máy vi tính PC sử dụng khối hệ thống cơ số như thế nào để lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng? a. Hệ thập lục phân b. Hệ thập phân c. Hệ chén bát phân d. //Hệ nhị phân 57. Hệ điều hành là 1 trong những thành phần đặc biệt quan trọng của mọi khối hệ thống máy tính. Một khối hệ thống máy tính hoàn toàn có thể được tạo thành những nhân tố a. Hartware b. Hệ quản lý điều hành c. Những chương trình ứng dụng người tiêu dùng d. Tất cả các phương án trên đúng 58. Phần cứng (Hardware) thông thường bao gồm những gì? a. Bộ xử lý trung trung tâm CPU, bộ lưu trữ b. Vật dụng nhập/ xuất, cpu trung trung tâm c. Trình biên dịch vận dụng d. Máy nhập/ xuất, bộ nhớ, chip xử lý trung tâm. 59. Mục đích chính của hệ quản lý điều hành là gì? a. Dễ dãi sử dụng b. Điều hành hữu hiệu khối hệ thống máy tính c. Cả 2 đáp án trên phần đông đúng 60. Khối hệ thống đa xử lý gồm những ưu điểm chính nào? a. Thông lượng đươc gia tăng và tiết kiệm ngân sách được ngân sách b. Tài năng tin cậy được ngày càng tăng c. Cả hai đáp án trên số đông đúng 61. Các hệ thống thông dụng nhất bây giờ sử dụng đa xử lý đối xứng, vậy đa cách xử lý đối xứng có chân thành và ý nghĩa là : a. Tất cả các cpu là ngang hàng, không có mối quan lại hệ công ty - tớ mãi mãi giữa những bộ xử lý. B. Có sự minh bạch rõ rệt giữa chủ và tớ giữa những bộ giải pháp xử lý c. Cả hai đáp án trên gần như sai 62. Hệ máy phục vụ tính tóan khác khối hệ thống máy giao hàng tập tin ở đoạn a. đời máy chủ ship hàng tính tóan cung cấp giao diện cơ mà khách hàng rất có thể gửi các yêu cầu để thực hiện hoạt động, còn hệ máy ship hàng tập tin cung cấp giao diện khối hệ thống tập tin. B. Hệ máy ship hàng tập tin cung cấp giao diện nhưng khách hàng hoàn toàn có thể gửi các yêu cầu để tiến hành hoạt động, còn hệ máy phục vụ tính tóan hỗ trợ giao diện khối hệ thống tập tin. C. Hệ laptop tóan giúp khách hàng có thể cập nhật, đọc cùng xóa tập tin còn đời máy tập tin thì ko 63. Hệ thời thực bao gồm mấy dạng a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 64. Nếu còn muốn một công tác được tiến hành thì nó bắt buộc a. ánh xạ các địa chỉ và được nạp vào bộ nhớ lưu trữ b. Truy xuất những chỉ thị lịch trình và tài liệu từ bộ nhớ bằng cách tạo ra các địa chỉ tuyệt đối. C. Cả hai đáp án trên hầu hết đúng 65. để đổi mới việc sử dụng CPU và vận tốc đáp ứng của máy vi tính cho những người dùng, họ phải a. Biến đổi chế độ làm việc của thời hạn thực b. Giữ nhiều chương trình vào bộ nhớ lưu trữ c. Tăng diện tích cho bộ lưu trữ chính 66. Lúc đề cập mang đến vấn đề cai quản bộ nhớ, hệ quản lý điều hành có nhiệm vụ: a. Quyết định quy trình nào được nạp vào bộ nhớ khi không gian bộ nhớ lưu trữ trở nên sẵn sàng b. Cấp phép và thu hồi không gian bộ nhớ khi được yêu cầu c. Cả hai đáp án trên những đúng 67. Tác dụng nào tiếp sau đây phản ánh thực chất của việc tiếp xúc giữa người dùng và lắp thêm (thông qua hệ điều hành) trong khối hệ thống tin học? a. Nhập, xuất thông tin. B. Xử lí thông tin. C. Truyền thông tin. D. Tàng trữ thông tin. 68. Chọn câu trả lời sai: a. Hệ quản lý là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một hệ thống với nhiệm vụ bảo vệ tương tác giữa tín đồ với vật dụng tính. B. Học sử dụng laptop nghĩa là học áp dụng hệ điều hành. C. Hệ quản lý điều hành tổ chức khai quật tài nguyên sản phẩm một bí quyết tối ưu d. Không tồn tại hệ điều hành laptop không thể áp dụng được 69. Hệ diều hành được xem là: a. ứng dụng hệ thống. B. Phần mềm ứng dụng. C. Phần mềm tiện ích. D. ứng dụng công vậy 70. Hệ quản lý thường được lưu trữ trong; a. ROM b. RAM c. Bộ lưu trữ ngoài. D. Bộ xử lí trung trọng điểm (CPU). 71. Lúc khởi động máy tính, hệ quản lý điều hành được hấp thụ vào: a. //Bộ ghi nhớ RAM b. Bộ nhớ lưu trữ ROM c. Bộ nhớ ngoài d. Cpu trung trung tâm 72. Hệ điều hành phụ trách việc nào giữa những việc nào bên dưới đây? a. Biên soạn thảo văn bản. B. Tiếp xúc với ổ đĩa cứng, quản lí lí bộ nhớ lưu trữ trong. C. Chơi game điện tử. D. Giải những bài toán trên máy tính. 73. Vào các tác dụng sau, công dụng nào chưa hẳn là tính năng của hệ điều hành? a. Đảm bảo giao tiếp giữa người tiêu dùng và máy. B. Triển khai tìm kiếm thông tin trên Internet. C. Tổ chức triển khai quản lí và thực hiện một giải pháp tối ưu tài nguyên của sản phẩm tính. D. Cung ứng phương một thể để thực hiện các lịch trình khác. 74. Tìm kiếm câu đúng: a. Hệ quản lý và điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ. B. Hệ điều hành và quản lý thường được thiết lập sẵn khi chế tạo máy tính. C. Hệ quản lý điều hành phải gồm thành phần để liên kết mạng Internet. D. Hệ quản lý và điều hành được lưu trữ trong RAM 75. Hệ điều hành và quản lý được nạp: a. Trước khi các chưong trình ứng dụng được kích hoạt. B. Sau khi các chương trình vận dụng được kích hoạt. C. Trong khi những chương trình vận dụng được kích hoạt. D. Khi những chương trình ứng dụng có yêu cầu nạp hệ điều hành. 76. Vào hệ quản lý và điều hành Windows tệp tin nào tiếp sau đây không thích hợp lệ: a. Tai lieu.doc b. Danh sach hoc sinh.xls c. Index.html d. Vanhoc.txt 77. Phần mở rộng của tên tệp (nếu có) thể hiện: a. đẳng cấp tệp tin. B. Kích thước tệp. C. Ngày giờ chuyển đổi tệp. D. Tên tệp. 78. Câu nào dưới đây sai? a. Hệ quản lí lí tệp được cho phép người sử dụng xem văn bản tệp/ thư mục. B. Hệ quản ngại lí tệp chất nhận được người sử dụng tạo thư mục, thay đổi tên, xoá thư mục. C. Hệ cai quản lí tệp chất nhận được người cần sử dụng sao chép, dịch rời tệp/ thư mục. D. Hệ quản ngại lí tệp chất nhận được quản lí tất cả các chức năng khác nhau trong laptop 79. Tệp tin thường được lưu trữ tại: a. RAM b. ROM c. Bộ xử lí trung trọng tâm d. Bộ lưu trữ ngoài. 80. Trong hệ quản lý điều hành MS – DOS biện pháp đặt tên tệp nào sau đây là sai? a. Bai_tap.doc b. Tailieu.txt c. Van hoc.doc d. Baitap1.xls 81. Trong hệ điều hành Windows tên tệp bao gồm độ dài tối đa là: a. 8 kí tự. B. 11 kí tự. C. 255 kí tự. D. 256 kí tự 82. Trong số câu sau câu nào chưa hẳn là trách nhiệm của hệ quản lí tệp? a. Tổ chức triển khai thông tin trên bộ nhớ lưu trữ ngoài b. Cung cấp các thương mại dịch vụ để đọc/ ghi thông tin trên bộ nhớ lưu trữ ngoài dễ dàng dàng. C. Đảm bảo cho những chương trình đang chuyển động trong hệ thống hoàn toàn có thể đồng thời truy vấn tới các tệp. D. Quản lí những thiết bị đồ dùng lý liên kết đến máy vi tính 83. Search câu sai. Ưu điểm của hệ quản lí lí tệp là: a. Làm cho giảm thời gian truy cập thông tin. B. Tổ chức triển khai thông tin một biện pháp khoa học. C. Huyết kiệm không gian đĩa. D. Search kiếm thông tin dễ dàng. 84. Chọn đáp án hợp lý cho trình tự những thao tác. A. Nhảy máy àMáy tính kiểm tra bộ nhớ lưu trữ trong và những thiết bị phần cứng àNgười dùng thao tác àHệ điều hành quản lý được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trong. B. Nhảy máy àhệ điều hành quản lý được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trong àmáy tính kiểm tra bộ nhớ trong và những thiết bị hartware àNgười cần sử dụng làm việc. C. Nhảy máy àMáy tính kiểm tra bộ nhớ lưu trữ trong và các thiết bị hartware àhệ điều hành và quản lý được nạp vào bộ lưu trữ trong àNgười sử dụng làm việc. d. Nhảy máy àhệ quản lý điều hành được nạp vào bộ nhớ trong àNgười dùng thao tác làm việc àMáy tính kiểm tra những thiết bị phần cứng. 85. Tìm giải pháp sai :Trong hệ quản lí lí tệp chất nhận được tồn tại nhì tệp với đường dẫn: a. C: KHOI10Tin Kiemtra.txt với C: KHOI10Tin KIEMTRA.TXT b. C: KHOI10Tin Kiemtra.txt cùng C: KHOI10Van Kiemtra.txt c. C: KHOI10Tin Kiemtra.txt và D: KHOI10Tin Kiemtra.txt d. C: KHOI10Tin Kiemtra.txt cùng C: KHOI10Tin Thuc hanh Kiem tra.txt 86. Giải pháp tắt máy an ninh khi ra khỏi hệ thống. A. Vào Start à Turn Off(Shutdows) à Turn Off (Shut Down) b. Vào Start à Tunoff(Shut Down) à Reset c. Dìm nút mối cung cấp (Power) bên trên thân lắp thêm d. Dấn nút Reset bên trên thân trang bị 87. Trách nhiệm của thành phần quản lý tiến trình của hệ điều hành và quản lý là: a. Chế tạo lập, hủy vứt tiến trình, lâm thời dừng, tái kích hoạt tiến trình b. Chế tác cơ chế tin tức liên lạc giữa các tiến trình c. Tạo nên cơ chế đồng nhất hóa giữa những tiến trình d. Cả 3 đáp án rất nhiều đúng 88. Trọng trách của thành phần quản lý bộ nhớ chính của hệ điều hành là: a. Cấp phát và tịch thu vùnh nhớ b. Ghi nhấn trạng thái của bộ nhớ lưu trữ chính c. Quyết định tiến trình làm sao được nạp vào bộ lưu trữ và bảo vệ bộ nhớ d. Cả 3 đáp án phần lớn đúng 89. Trọng trách của bộ phận quản lý bộ lưu trữ phụ của hệ điều hành quản lý là: a. Quản lý không gian trống trên đĩa b. định vị lưu trữ tin tức trên đĩa c. Lập định kỳ cho sự việc đọc/ ghi thông tin trên đĩa của đầu trường đoản cú d. Cả 3 đáp án các đúng 90. “hệ thống tàng trữ phụ ” là khái niệm biểu lộ a. Bộ nhớ ảo b. Ram, thanh ghi, cache c. Ram, CPU, các thiết bị nhập/ xuất d. Những loại đĩa tự 91. Hệ điều hành nào sau đây không gồm cơ chế mẫu lệnh ? a. Ms-dos b. Windowns xp c. Windowns vista d. Ko câu như thế nào đúng 92. Master boot record chứa những thông tin về : a. Chương trình boot-strap dùng làm khởi động hệ quản lý và điều hành b. Các thông tin diễn tả bảng fat bên trên ổ cứng . C. Bảng miêu tả partition : Vị trí bắt đầu , kích thuớc , mẫu mã . D. Tất cả đều đúng 93. điểm mạnh của bảng fat NTFS so với FAT32 là : a. Kích thứơc cluseter lớn hơn . B. Cung cấp truy xuất dữ liệu nhanh rộng . C. Gồm cơ chế bảo mật thông tin và sửa lỗi trên những file , thư mục d. Toàn bộ các câu phần đa đúng 94. Cách tốt nhất có thể để lưu một tệp trên đĩa tự là lưu lại tệp đó trong một vùng liên tục. Hãy chọn cách giải ưa thích đúng tốt nhất a. Nó lọai những vùng không ghi của đĩa từ cùng tòan bộ đĩa hoàn toàn có thể dùng được b. Nó làm giảm sút vùng buộc phải để lưu lại thông tin làm chủ tệp, và bởi vậy khỏang đĩa còn trống cho những người dùng tăng lên nhiều nhờ câu hỏi đó. C. Ít sảy ra lỗi rộng so với trường thích hợp khi tệp được ghi trong những vùng đã được phân loại d. Đầu từ hoạt động ít rộng khi gọi dữ liệu, vì chưng vậy thời hạn đọc ngắn hơn. 95. Phân tích và lý giải nào sau đó là thích phù hợp nhất mang đến cách tổ chức triển khai tuần trường đoản cú được tiến công chỉ số, trong số những cách tổ chức triển khai tệp a. Truy nã nhập thẳng tới bản ghi hoàn toàn có thể thực hiện tại được bằng cách sử dụng add của mỗi phiên bản ghi. B. Những bản ghi được ghi theo đơn nhất tự thứ lý. Chỉ truy nhập tuần tự mới truy xuất được c. Nó bao gồm vùng để lưu trữ các bạn dạng ghi và vùng nhằm lưu trữ thông tin về khóa của các bạn dạng ghi. D. Nó gồm một vùng tài liệu được gọi là thành viên với một vùng thư mục kiểm sóat tin tức thành viên 96. Lịch sử vẻ vang phát triển của hệ quản lý qua a. 2 giai đọan b. 3 giai đọan c. 4 giai đọan d. 5 giai đọan 97. Phong cách thiết kế của một hệ thống máy tính gồm: a. 2 phần b. 3 phần c. 4 phần d. 5 phần 98. Hãy lựa chọn phương án chuẩn cho hiện tượng những phần nhỏ không sử dụng trong bộ nhớ được sinh sản thành từ không ít lần cấp phép và giải hòa vùng bộ nhớ lưu trữ a. Phân đọan b. Tráo thay đổi c. Phân Trang d. Phân miếng 99. Hãy chọn cách giải ưng ý đúng nhất mang đến khái niệm dịch add động a. Dịch địa chỉ ảo thành add thực vào hệ thống bộ nhớ ảo. B. Vậy đổi showroom cơ sở của công tác đang được triển khai để gửi và tiến hành nó tại vị trí khác c. Triển khai (gián tiếp) bài toán đọc và ghi bộ lưu trữ chính bằng bộ nhớ Cache d. Xử lý các tham chiếu add giữa các modun nhằm thêm một modun trong quá trình thực hiện nay chương trình. 100. Hệ điều hành quản lý Dos, Windowns 95, 98, 2000, XP có thực hiện cơ chế xác định file trên đĩa từ gọi là FAT. Phép tắc FAT sử dụng kỹ thuật nào trong các kỹ thuật sau đây a. Xác định liên tục b. Xác định theo mục lục c. Xác định theo danh sách liên kết địa chỉ cửa hàng khối d. Cả 3 kỹ thuật trên đông đảo không đúng