37 Cho Hình Thang Abcd Có A=D=90 Độ

Cho hình thang (ABCD) bao gồm (widehat A = widehat D = 90^0,widehat B = 60^0,CD = 30cm,CA ot CB). Tính diện tích s của hình thang.

Bạn đang xem: 37 Cho Hình Thang Abcd Có A=D=90 Độ


*

Ta tất cả $ an widehatCAD=dfracDCADLeftrightarrow AD=DC: an 60^0=AD = 10sqrt 3$ (left( cm ight)).

Kẻ (CH ot AB). Tứ giác (AHCD) là hình chữ nhật vì có (widehat A = widehat D = widehat H = 90^0), suy ra (AH = CD = 30cm;CH = AD = 10sqrt 3 left( cm ight)).

Xem thêm: Rượu Và Ảnh Hưởng Của Rượu Bia Đến Sức Khỏe, Tác Hại Của Rượu Bia Với Sức Khỏe Con Người

Tam giác (ACB) vuông trên (C), ta có: (CH^2 = HA.HB), suy ra (HB = dfracCH^2HA = dfracleft( 10sqrt 3 ight)^230 = dfrac30030 = 10left( cm ight)),

do kia (AB = AH + HB = 30 + 10 = 40left( cm ight).)

(S_ABCD = dfrac12CHleft( AB + CD ight)=dfrac12.10sqrt 3 .left( 40 + 30 ight) = 350sqrt 3 left( cm^2 ight).)

Vậy diện tích s hình thang (ABCD) bằng (350sqrt 3 cm^2)


Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập tuyệt và cực nhọc chương hệ thức lượng vào tam giác vuông Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ có $AB = 6cm, m BC = 10cm,$ đường cao $AH.$ điện thoại tư vấn $E, m F$ là hình chiếu của $H$ thứu tự lên $AB, m AC.$


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có đường cao $AH.$ Qua $B$ vẽ đường thẳng vuông góc với $BC$ cắt đường trực tiếp $AC$ trên $D.$ Tia phân giác của góc $C$ giảm $AB$ tại $N$ với $BD$ trên $M.$


Cho tam giác cân (ABC) có đáy (BC = 2a), sát bên bằng (bleft( b > a ight)).


Cho hình thang (ABCD) gồm (widehat A = widehat D = 90^0,widehat B = 60^0,CD = 30cm,CA ot CB). Tính diện tích của hình thang.


Cho tam giác nhọn (ABC) hai tuyến phố cao (AD) và (BE) giảm nhau trên (H). Biết (HD:HA = 1:2). Tính ( an B. an C)


Cho tam giác (ABC) vuông trên (A),(AB
*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát