HỘI QUÁN TÌNH VÕ LÂM

Phụng Nhi xin thông báo phần thưởng hàng tuần của kĩ năng Đại Hội Võ Lâm, những trang bị - item trong phần thưởng đã được update thường xuyên cho cân xứng với từng phiên bản.Bạn đang xem: Hội cửa hàng tình võ lâm

Thời gian

- Làm bắt đầu số điểm với BXH: 23h59 chủ nhật mặt hàng tuần.

Phần thưởng

Phần kim cương TOP 10:

TOPPhần thưởng
1Rương Hoàng Kim môn phái (x1)
*

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói vật liệu kinh mạch nhỏ (x800)
Lam chất liệu thủy tinh 3 (x80)

Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)

Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x2)

Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x2)

Giá Sách (x180)

Mảnh Thần Mã (x10)

2

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói vật liệu kinh mạch bé dại (x800)
Lam thủy tinh trong 3 (x80)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)
Bí Phổ Hoàng Kim (x50)
Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x1)
Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x1)
Mảnh Thần Mã (x7)
38.000 Điểm Hoa Sơn
Gói vật liệu kinh mạch nhỏ tuổi (x600)
Lam chất liệu thủy tinh 3 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x40)
Bí Phổ Hoàng Kim (x40)
Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x1)
Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x1)
Mảnh Thần Mã (x5)
4 - 106.000 Điểm Hoa Sơn
Gói nguyên vật liệu kinh mạch nhỏ tuổi (x400)
Lam thủy tinh 3 (x50)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x30)
Bí Phổ Hoàng Kim (x30)

Phần rubi theo điểm

ĐiểmPhần thưởng
Trên 5003.000 Điểm Hoa Sơn
Gói nguyên vật liệu kinh mạch nhỏ tuổi (x200)
Lam chất liệu thủy tinh 3 (x30)
Bí Phổ Hoàng Kim (x15)
Giám Định Phù (x250)
Mảnh tích điểm (x150)
300 - 4992.000 Điểm Hoa Sơn
Gói nguyên vật liệu kinh mạch nhỏ dại (x150)
Lam thủy tinh 3 (x20)
Bí Phổ Hoàng Kim (x10)
Giám Định Phù (x200)
Mảnh tích trữ (x100)
100 - 2991.000 Điểm Hoa Sơn
Gói nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x100)
Lam chất thủy tinh 3 (x10)
Cường Hóa Phù 3 (x500)