Kết quả xổ số max 3d

thẳng XSMB XSMN XSMT Sổ kết quả Vietlott dự đoán cù thử thống kê lại Tk cầu Sớ ngọn ngành

Bạn đang xem: Kết quả xổ số max 3d

*
*

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 184 379 51 1tr
Nhất 795 508 662 169 89 350N
Nhì 121 850 853 127 210N
049 734 958
Ba 108 185 339 727 0 100N
349 822 459 253

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 945 880 50 1tr
Nhất 580 407 063 569 98 350N
Nhì 386 425 534 238 210N
592 808 146
Ba 369 907 874 111 0 100N
680 421 447 770

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng một số G10150.000
G7Trùng một số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 679 113 53 1tr
Nhất 422 585 998 980 166 350N
Nhì 272 577 477 176 210N
904 281 475
Ba 642 036 447 712 0 100N
855 270 252 278

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng một số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 150 674 57 1tr
Nhất 558 605 918 837 104 350N
Nhì 001 647 681 145 210N
628 206 763
Ba 687 396 271 430 0 100N
526 405 559 452

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Sức Khoẻ Sinh Sản Cho Nam Và Nữ, Khám Sức Khỏe Sinh Sản Là Khám Những Gì

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số ít G10150.000
G7Trùng một số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 255 253 82 1tr
Nhất 326 470 230 250 101 350N
Nhì 976 965 305 176 210N
163 319 069
Ba 618 590 101 352 0 100N
411 432 528 036

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 187 516 69 1tr
Nhất 060 163 734 710 113 350N
Nhì 005 868 023 280 210N
490 473 947
Ba 499 913 340 154 0 100N
557 829 785 038

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số ít G10150.000
G7Trùng 1 số ít G1, G2, G3, G.KK040.000

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 480 477 82 1tr
Nhất 342 578 110 476 250 350N
Nhì 807 798 065 107 210N
644 338 734
Ba 440 898 940 834 0 100N
750 651 508 938

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng một số G10150.000
G7Trùng một số ít G1, G2, G3, G.KK040.000

Đầu trang Tin cũ hơn
*

Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:

- Chơicơ bản: fan chơi tự chọn cho khách hàng một dãy số ngẫu nhiên trong khoảng chừng từ 000 cho 999 hoặc hoàn toàn có thể để phần mềm máy vi tính lựa chọn mang lại mình.

- chơi Max3D+Max3D: bạn chơi đang chọn cho mình 2 dãy số từ bỏ 000 đến 999 bên trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc thực hiện phương án lựa chọn ngẫu nhiên của dòng sản phẩm tính.

Trụ sở chính:

Công ty xổ số Điện Toán Việt Nam