Nội Quy

Website thuoclangnghi.com là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi đem lại những đọc biết, đều tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành công kỹ thuật mới nhất. Để kiêng những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan đến thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm vị trí trao đổi giao thương mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài bác phải gồm nguồn dẫn nếu không phải là chế tạo của bạn..