Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm có 8 chủng loại phiếu, được dùng để triển khai bài thi trắc nghiệm bao hàm phần tên, thông tin thí sinh và những ô điền nhằm thí sinh sơn vào ô đáp án đúng.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm

Với 8 mẫu mã phiếu này, sẽ giúp đỡ thầy gia sư cùng các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu gồm những: phiếu 40 câu, 40 câu kèm tự luận, phiếu 45 câu, phiếu 50 câu, phiếu 60 câu, phiếu 100 câu, mẫu phiếu 120 câu cần sử dụng trong bài xích thi tổ hợp, phiếu 160 câu. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của trung học phổ thông Sóc Trăng:


Bài viết ngay gần đây

Nội dung


Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu

*
*
*
*
*
*
*
*

Phiếu vấn đáp trắc nghiệm 160 câu

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Test nghiệp vụ thanh tra, đánh giá Kỳ thi tốt nghiệp trung học tập phổ thông

Ngày ……………… Địa điểm: ……………… Họ cùng tên: ………………………………… Chữ ký: …………..

1

41

81

121

2

42

82

122

3

43

83

123

4

44

84

124

5

45

85

125

6

46

86

126

7

47

87

127

8

48

88

128

9

49

89

129

10

50

90

130

11

51

91

131

12

52

92

132

13

53

93

133

14

54

94

134

15

55

95

135

16

56

96

136

17

57

97

137

18

58

98

138

19

59

99

139

20

60

100

140

21

61

101

141

22

62

102

142

23

63

103

143

24

64

104

144

25

65

105

145

26

66

106

146

27

67

107

147

28

68

108

148

29

69

109

149

30

70

110

150

31

71

111

151

32

72

112

152

33

73

113

153

34

74

114

154

35

75

115

155

36

76

116

156

37

77

117

157

38

78

118

158

39

79

119

159

40

80

120

160

Tổng số câu thực hiện: 160 câu.

Xem thêm: Sống Không Giận Không Hờn, Không Oán Trách, Châm Ngôn Cuộc Sống

Tổng số câu đúng: ……………..

Đánh giá: Đạt ………./ không đạt ……………

GS1 (Họ tên với ký) ……………………………………..

GS2 (Họ tên với ký) ……………………………………..