Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu

 GS.TSKH Bùi Quốc ChâuBnóng vào những mặt đường Link dưới nhằm xemDiện Chẩn sơ cung cấp - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 14 VideoDiện Chẩn cấp cho III - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 09 Video ( Youtube - Bồ Đề Tâm)

Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD01Vị trí những huyệt Diện Chẩn cùng bề mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD02Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD03Vị trí những huyệt Diện Chẩn xung quanh - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD04Vị trí những huyệt Diện Chẩn cùng bề mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD05 (Youtube - Bồ Đề Tâm)

Diện Chẩn mỗi ngày phân phát bên trên kênh truyền ảnh VBC - GS.TSKH Bùi Quốc Châu 

*
 GS.TSKH Bùi Quốc Châu lý giải khẳng định huyệt
 Diện Chẩn hàng ngày phạt trên kênh truyền họa VBC - CD01Diện Chẩn từng ngày vạc bên trên kênh tivi VBC - CD02Diện Chẩn hàng ngày phạt trên kênh tivi VBC - CD03Diện Chẩn mỗi ngày phân phát bên trên kênh tivi VBC - CD04Diện Chẩn từng ngày phân phát trên kênh vô tuyến VBC - CD05Diện Chẩn mỗi ngày phạt bên trên kênh truyền hình VBC - CD06Diện Chẩn hằng ngày phát bên trên kênh truyền ảnh VBC - CD07Diện Chẩn mỗi ngày vạc bên trên kênh vô tuyến VBC - CD08(Youtube - Jay Lee)

Điều trị một số căn bệnh bằng Diện Chẩn - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Điều trị một trong những bệnh dịch bằng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - 30 video(Youtube -VietYDao DeanTrinh)

Diện Chẩn bên trên truyền ảnh sức khỏe vàng VBC

*
Diện chẩn trên truyền hình
Diện chẩn bên trên kênh truyền hình VBC (8 video)Pđợi sự về Diện Chẩn phát trên kênh truyền họa VTVGiới thiệu Diện Chẩn trên kênh truyền ảnh SCTV6

Diện Chẩn và Bnóng Huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

*
Lương Y Lý Phước Lộc
Diện Chẩn cùng Bnóng Huyệt - Lý Phước Lộc - 65 Video(youtube - Loan Nguyen)

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - Lương y Trần Dũng Thắng

*
Lương Y Trần Dũng Thắng
Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD01Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD02Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD03Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD04Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD05(Youtube - bufflegris)

Diện Chẩn chữa trị cận thị