Beecost mua thông minh

❌ lưu lại ý: tất cả tranh được chào bán là cỗ kit tranh handmade cài về từ bỏ làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ chỉ dẫn thêu tranh chữ thập➡️ giải đáp làm tranh đính thêm đá